top of page

Om Ashtanga yoga

Yoga kort fortalt

Tradisjonen stammer fra India, og de første nedtegnelsene finner man 5000 år tilbake i tid i gamle indiske skrifter. Ordet yoga er sanskrit og har mange betydninger. Ofte blir ordet oversatt til å bety; ”å forene” – en forening av kropp og sinn. Gjennom ulike mentale og fysiske teknikker søker man åndelig frigjøring. En opplevelse av en kropp og et sinn i balanse og harmoni. Yoga gir ingen enkle svar eller raske løsninger, men kan være et redskap til å ta en titt på seg selv og tenke gjennom hvordan man forholder seg til seg selv og sine omgivelser.

Ashtanga yoga

Ashtanga yoga er en fysisk krevende yogastil som vekker mennesker til optimal helse og velvære. Det finnes over 300 posisjoner man kan lære seg fordelt over seks serier. Ved Romsdal yoga undervises de første 50 stillingene, også kjent som Primary Series. Disse stillingene er nøye sammensatt for gradvis å øke fleksibilitet, smidighet og styrke, slik at utøveren over tid blir mer reseptiv til yogaens underliggende kraft.

Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr synkronisert pust og bevegelse. Dette er en viktig del av selve praksisen for å rense og styrke kroppen, så vel som å forebygge skader og slitasje.

Ashtanga yoga er trolig et svært gammelt system som ble gjort kjent i vesten gjennom Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) på 1960-tallet, da han begynte å undervise en gruppe med vestlige elever i Mysore, India.  Disse spredte videre systemet som i dag har en enorm tilhengerskare i hele den vestlige verden. Mange andre yogaformer vi kjenner i dag er basert på Ashtanga-systemet. Tradisjonell Ashtanga yoga blir den dag i dag undervist av Guruji sine etterfølgere og hans barnebarn Sharat Jois ved Ashtanga Yoga Research Institute i Mysore, India.

Ashtanga yoga systemet baserer seg på åtte trinn, Nedskrevet og beskrevet av Patanjali i Patanjalis Yoga sutras om lag 300 år før Kristus. Disse åtte trinnene er som følger:

 • Yama; som videre består av fem etiske retningslinjer

  • Ahimsa ; ikke vold

  • Satya; ærlighet

  • Asteya; ikke-stjele

  • Brahmacharya; bevissthet

  • Aparigraha; ikke-begjære

 • Niyama; med sine fem underliggende nivåer:

  • Saucha; renhet

  • Santosha; å være fornøyd

  • Tapas; disiplin

  • Swadhyaya; selvransakelse

  • Ishwarapranidhana; overgi seg

 • Asana; fysiske stillinger

 • Pranayama; pusteteknikker

 • Pratyahara; trekke sansene tilbake

 • Dharana; konsentrasjon

 • Dhyana; meditasjon

 • Samadi; en tilstand av innsikt og opplysning​

For de fleste av oss er det trinn tre, den fysiske delen av yogaen, vi først blir kjent med. Men etter hvert som man praktiserer vil man oppdage at alle disse punktene henger sammen og er integrert med hverandre. Ashtanga yoga er en helhetlig form for trening hvor du over tid styrker både kropp og sinn.

“99 % Practice – 1 % Theory” 

Sri K. Pattabhi Jois

bottom of page