Mysore style

Ashtanga Mysore style 

Ashtanga Mysore style er den tradisjonelle måten å praktisere Ashtanga yoga på som det læres ut i Mysore, India. I en mysoreklasse kommer du inn, ruller ut matta di og praktiserer stille i ditt eget tempo. Læreren vil så veilede deg gjennom stillingene, og kan på den måten ta hensyn til dine behov, skader og forutsetninger. Hvis du har en Ashtanga-praksis og er vant til mysoreundervisning kan du rolig rulle ut matten din og begynne på praksisen din. I et rom hvor det undervises Mysore, praktiserer studenter med mye erfaring side om side med studenter som gjør sin første solhilsen. Ved å praktisere sammen med ulike nivåer deler man energi, erfaring og inspirasjon. Læreren veileder der det er behov og gir støtte både muntlig og ved å fysisk justere eleven slik at kroppen gradvis kan åpne seg og man kan komme dypere inn i stillingene. Over tid bygger elev og lærer et gjensidig tilllitsforhold og man utvikler en bedre forståelse av hverandre og av yogapraksisen.

Er du helt ny og aldri har gjort yoga før er Mysore style en veldig god og trygg måte å lære på. Undervisningen gir rom for mer hjelp og forklaringer enn i en vanlig ledet klasse. Den første gangen vil du lære solhilsen og noen få avsluttende stillinger før litt hvile. Neste gang du kommer vil du lære noen flere stillinger, og sakte men sikkert vil du bygge opp din helt egen yogapraksis. Du blir stødig og trygg i hver stilling før du går videre.

Mange opplever Mysore style som en veldig frigjørende prosess, hvor man får lov til å lytte til egen pust og ta de hensyn man trenger for å gradvis bygge en stødig og sunn praksis. Og ofte vil denne måten å praksisere yoga på gjøre det lettere å få til å rulle ut matta hjemme.

Velkommen til Ashtanga Mysore style!